Liceul Teoretic Amărăștii de Jos CONTACT Liceul Teoretic Amărăștii de Jos CONTACT Liceul Teoretic Amărăștii de Jos CONTACT Liceul Teoretic Amărăștii de Jos CONTACT Liceul Teoretic Amărăștii de Jos CONTACT Liceul Teoretic Amărăștii de Jos CONTACT Liceul Teoretic Amărăștii de Jos CONTACT Liceul Teoretic Amărăștii de Jos CONTACT Liceul Teoretic Amărăștii de Jos CONTACT Liceul Teoretic Amărăștii de Jos CONTACT Liceul Teoretic Amărăștii de Jos CONTACT Liceul Teoretic Amărăștii de Jos CONTACT Liceul Teoretic Amărăștii de Jos CONTACT Liceul Teoretic Amărăștii de Jos CONTACT

ISTORICUL ȘCOLII

Liceul Teoretic Amărăștii de Jos este situat în centrul comunei Amărăștii de Jos, având o vechime ce datează din prima jumătate a sec. al XIX-lea, când este atestată prima școală publică, la 07.11.1839, unitate ce școlariza un număr de 18 băieți. De-a lungul timpului, unitatea s-a transformat și a evoluat odată cu localitatea, ajungând în zilele noastre să școlarizeze peste 1000 de elevi de la preșcolar la liceal și profesional.

ANALIZA DE TIP CANTITATIV

Liceul Teoretic Amărăştii de Jos are următoarele niveluri/forme de învăţământ:
• preșcolar;
• primar;
• gimnazial;
• liceal teoretic cu clasele IX – XII – învăţământ de zi;
• liceal tehnologic (zi și seral);
• profesional cu durata de 3 ani.

PERSONAL DIDACTIC

În anul școlar 2021-2022 procesul instructiv-educativ în școala noastră este asigurat de o echipă formată din 86 cadre didactice.
Distribuția după statut a personalului didactic angajat:

  • Debutanti
  • Definitivat
  • Gradul II
  • Gradul I

Denumirea Unitatii / Nivel de invatamant

LICEUL TEORETIC AMĂRĂŞTII DE JOS / LICEAL - PROFESIONAL - GIMNAZIAL - PRIMAR
GRĂDINIŢA AMĂRĂŞTII DE JOS / GIMNAZIAL - PRIMAR - PREŞCOLAR
GRĂDINIŢA PRAPOR 1 / PREŞCOLAR
GRĂDINIŢA PRAPOR 2 / PREŞCOLAR
GRĂDINIŢA OCOLNA / PREŞCOLAR
ŞCOALA GIMNAZIALĂ PRAPOR / GIMNAZIAL - PRIMAR
ŞCOALA GIMNAZIALĂ OCOLNA / GIMNAZIAL - PRIMAR

RESURSE MATERIALE

Liceul Teoretic Amărăștii de Jos deține:

• 11 clădiri cu săli de clasă

• 3 laboratoare de informatică cu calculatoare conectate în rețea

• 1 spațiu pentru C.D.I.

• 3 biblioteci cu peste 13000 volume

• 2 săli de sport

• terenuri de sport la toate structurile

• 1 atelier specializat pentru mecanică.